Organisatie 

Wat zijn kleine vlinders? 

Onderzoek 

Signalering exoten 

Gegevens doorgeven 

Verantwoording 

Copyright 

Verantwoording

Tekst en tabellen: J.H. Kuchlein (†), bij de tabellen kritisch gesteund door L.E.J. Bot en L.J. van Deventer.

Tekstverwerking: L.E.J. Bot (tabellen), overige teksten door verschillende medewerkers

Europese verspreidingskaarten: G. Tuinstra

Soortenlijst: J.H. Kuchlein (†) & L.E.J. Bot

Soortbeschrijvingen Stieneke Bontsema, Siep Sinnema, Leo Bot & Joop Kuchlein

Foto’s: Het overgrote deel van de bijna 2000 foto’s is gemaakt door J.H. Donner en J. Scheffers; een honderdtal foto’s is van K. Clark, G. van Swaaij en C.M. Kuchlein-Nijsten. J.H. Kuchlein is verantwoordelijk voor de selectie van het fotomateriaal en controle van de geplaatste foto's.

De gefotografeerde vlinders zijn afkomstig uit een aantal particuliere collecties, namelijk die van L.E.J. Bot (Formerum, Terschelling), A.L. Cox  (Mook), H. Groenink (Bathmen), H. ten Holt (Malden), J.A.W. Lucas (Rotterdam), Ch.G.A.M. Naves (Drempt), J.Schaffers (Doorwerth), A. van Tuyl (Muiderberg), J.B. Wolschrijn (Twello) en J.H. Kuchlein  (Wageningen). Uit laatstgenoemde collectie zijn behalve van door hemzelf verzamelde micro´s ook vlinders gefotografeerd, afkomstig van B. van Aartsen, C.J.M. Alders, B. van As, J.F.E. Asselbergs, C. van den Berg, F.A. Bink en R.M. Bink-Moenen, S. Bontsema, C.L.H. Booij, L.E.J. Bot, C.F. van de Bund, A.L. Cox, A. Deelman, L.J. van Deventer, J.H. Donner, G.J. Flint, A. van Frankenhuyzen, A.J. Gaj, G.A. Graaf Bentinck, P. Grijpma, S. van Heijnsbergen, H. ten Holt, K.J. Huisman, J. Jager, Mechiel Jansen, C.M. Kuchlein-Nijsten, G.R. Langohr, G. & C. van Lettow, J.H. Lourens, J.A.W. Lucas, A.J. Munsters, Ch.G.A.M. Naves, W. Oord, P. Phaff, P.H. van de Pol, P.J. Rooij, A.L.M. Rutten, J. Schaffers, J.J.J. Scheffers, A.E.P. Schreurs, G.G.M. Schulten, R.T.Simon Thomas, J. Sinnema- Bloemen, G. Sircoulomb, M. van Stiphout, A.M. Terlien, E. Traugott-Olsen, A. van Tuyl, L. Vári, R. Vis, C. Viveen, J. van Vuure, J. Wessels, F. de Wilde, L. Willems, J. Winters, H.W. van der Wolf, J.B. Wolschrijn, P.J. Zumkehr en C.J. Zwakhals; verder is uit die collectie veel gekweekt materiaal van C.J.M. Alders, J.H. Donner en C.M.Kuchlein-Nijsten gefotografeerd. De onderschriften bij de foto's op deze website zullen in de nabije toekomst van nadere informatie worden voorzien, met onder meer de naam van degene, die het afgebeelde exemplaar heeft gevangen of gekweekt.

Tekeningen: L.E.J. Bot, J.H. Donner, J.H. Kuchlein, F. Leffef, A. Noordijk en J. Prinsen

Advies: F.A. Bink, Th. Heijerman en K. Veling

Ondersteuning beheer website: BLWG

Financiële ondersteuning: Dit project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het VSBfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het door het Prins Bernhard Cultuurfonds beheerde Erica Fonds

 

 

 

© 2024 Stichting TINEA