Nieuws en mededelingen

20 augustus 2021 - Joop Kuchlein overleden


Op 6 augustus 2021 is microvlinderspecialist en voorzitter van Stichting TINEA Joop Kuchlein overleden op de leeftijd van 93 jaar. Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote en allen die hem dierbaar waren. De taken die Joop in het bestuur van Stichting TINEA uitvoerde zullen in de komende tijd door Leo Bot en Louis van Deventer worden waargenomen.

4 april 2020 - Naamlijst 2020 in gebruik genomen


Op deze website en in de Nationale Databank Flora en Fauna is de naamlijst voor kleine vlinders aangepast. Bekijk en download de checklist van 2020.

15 maart 2020 - Nieuwsbrief 'Kijk op exoten' verschenen


Deze week verscheen een nieuwe editie van Kijk op Exoten, een nieuwsbrief vol met interessante informatie over exoten in Nederland. U kunt de nieuwsbrief op deze pagina downloaden.

28 februari 2010 - Determineerboek voor Kleine vlinders verschenen


De orde van de vlinders wordt vaak verdeeld in Grote en Kleine vlinders, respectievelijk de Macro- en de Microlepidoptera. Tot de eerste groep behoren grotere soorten, zoals dagvlinders, uiltjes en spanners. Bij de Microlepidoptera zijn de doorgaans kleinere soorten ondergebracht. De microlepidoptera worden vaak motten genoemd, maar Kleine vlinders of micro's klinkt een stuk vriendelijker. Het determineren van Kleine vlinders is lastig, voornamelijk door het ontbreken van goede en toegankelijke boeken waarin alle micro's, bijvoorbeeld van Nederland te vinden zijn.

Kijk in dit boek

Met deze uitgave wordt getracht de wereld van de Kleine vlinders te ontsluiten door het geven van determineertabellen, waarmee de 1427 soorten, die tot dusver in Nederland zijn gevonden, op naam kunnen worden gebracht. Van al deze soorten wordt een korte beschrijving gegeven met vermelding van de vliegtijd. De tabellen, waarmee tot op de familie kan worden gedetermineerd, zijn geïllustreerd.

Om het gebruik van de tabellen te vergemakkelijken is een geïllustreerde, verklarende van technische termen toegevoegd. Bovendien is ook een uitgebreide, geactualiseerde naamlijst van de Nederlandse micro's opgenomen.

Dit boek is bestemd voor liefhebbers, die behalve naar de macro's ook eens naar de ecologisch boeiende kleintjes willen kijken. Maar ook degenen, die beroepshalve met de micro's te maken krijgen, zoals terreinbeheerders en onderzoekers kunnen een nuttig gebruik maken van deze uitgave.

Het boek is verkrijgbaar bij de KNNV Uitgeverij. De inleiding en tabel tot de families zijn tweetalig, de determinatiesleutels tot de soorten zijn in het Engels.

25 november 2008 - Nieuwe Tinea-website: determinatietabellen online


Na een voorbereidingstijd van ruim drie jaar is kleinevlinders.nl gereed. Op de website staat een unieke verzameling hulpmiddelen om meer over de Kleine vlindes van Nederland te weten te komen, waaronder geillustreerde determineertabellen en soortpagina's met bijna 2000 kleurenfoto's. Daarmee kunnen de circa 1400 in ons land aangetroffen Kleine vlinders op naam worden gebracht.

Uniek in de wereld
Dit gelezen hebbende moet men zich realiseren, dat iets dergelijks nog nergens ter wereld bestaat. In Europa zijn determineertabellen voor alle Microlepidoptera voor 't laatst verschenen voor Midden-Europa (1928-1932), Groot-Brittannië (1928), alsook (jawel!) voor Nederland (1882), alle met een beperkt aantal zwart - wit figuren. Determineertabellen voor een groot aantal families Kleine vlinders zijn verschenen voor het Europese deel van de voormalige Sovjet-Unie (1978-1986), deze zijn rijkelijk voorzien van zwart-wit figuren. In Groot-Brittannië verschijnt sedert 1976 een serie boeken met determineertabellen (voor vlinders, inclusief de micro's); de kleurenplaten laten echter - zeker in 't begin - te wensen over. In deze serie is tot dusver ongeveer 60% van de Britse (en Ierse) Kleine vlinders aan bod gekomen. Elders in de wereld is dit beeld minstens zo treurig.

Alle determinatiehulpmiddelen op één plek
Hieruit blijkt, dat het determineren van micro's plaats vindt met versnipperde en verouderde literatuur. Dit vormde een ernstige belemmering voor de studie van deze insecten. Wij hopen, dat door deze website dit probleem, althans voor Nederland, voor een belangrijk deel tot het verleden behoort. En dat is goed nieuws.

© 2024 Stichting TINEA