Zoeken op soortnaam:Soortenlijst

Standaardlijst van namen voor

de Kleine vlinders (Microlepidoptera)

De hierbij gegeven naamlijst van de Nederlandse Microlepidoptera is een geactualiseerde editie van de Geannoteerde Naamlijst van de Nederlandse Vlinders voor zover het de kleine vlinders betreft (Joop H. Kuchlein en Rob de Vos, 1999). Er is nauw aangesloten op deze lijst, omdat daarin nomenclatuur, systematische volgorde en ook opname in de lijst worden verantwoord.

Tientallen soorten zijn toegevoegd en enkele noodzakelijke correcties aangebracht.

Soorten, die als adventieven worden gezien zijn aangeduid met de letter A. Als adventieven worden beschouwd door de mens onbedoeld naar ons land verplaatste vlinders (van welk ontwikkelingsstadium dan ook), die daardoor buiten het areaal van de soort zijn terechtgekomen en zich in ons land niet blijvend hebben kunnen vestigen. Verder wordt de achtletterige code van de soorten vermeld.

Literatuur
KUCHLEIN, J.H. en R. DE VOS, 1999. Geannoteerde Naamlijst van de Nederlandse Vlinders. Annotated Checklist of the Dutch Lepidoptera: 1-302. Backhuys Publishers, Leiden.

© 2024 Stichting TINEA