Achtervleugel met aderstelsel en franje van een Argyresthia-soort (Yponomeutidae).

Fig. 38 - Achtervleugel met aderstelsel en franje van een Argyresthia-soort (Yponomeutidae).