Kop van een Tisceriide van opzij.

Fig. 17 - Kop van een Tisceriide van opzij.