Aderstelsel achtervleugel Mamestra brassicae (Noctuidae).

Fig. 11 - Aderstelsel achtervleugel Mamestra brassicae (Noctuidae).